Göteborg Stad sida om att söka bostäder

Göteborg stad har försökt att samla material och information på en plattform för att göra det lättare för personer som söker bostäder. Du kan hitta dit genom http://gbgstad.boenderadgivning.se

Lämna ett svar