Sidan är skapad och drivs av person som är aktiv kring boendefrågor och rådgivning till de som försöker att hitta en bostad i första eller andra hand – i Göteborg främst – , men även utanför Göteborg. Lycka till.

Om du finner sidan informativ och tillhör annan kommun och arbetar med boendefrågor/rådgivning, och skulle vilja ha en liknande för din kommun, hör av dig. Lägger gärna till en flik för er kommun med information som ni önskar. Skicka gärna ett mail