Till Dig med erfarenhet av hemlöshet

Samverkansgruppen för Center mot hemlöshet söker dig med erfarenhet av hemlöshet till att vara kreativ och skapa en symbol/logotyp som ska fungera som en kvalitetsstämpel på verksamheter som erbjuder stöd till personer i hemlöshet. läs om det mer och ladda ner filen här. Där står allt om hur du ska gå vidare och kontakta dom med ditt förslag!

Lämna ett svar