Många stadsdelar i Göteborg har ett enormt bra stöd i form av boendekonsulenter som kan ge fördjupat stöd i hur man söker bostäder. Man måste vända sig till sin egen stadsdel där man är aktuell eller där man bor och fråga om vad för stöd kring boenderådgivning de kan erbjuda.

Grundprincipen gällande bostäder är att det inte är en socialtjänstfråga utan att det som man som oftast kan erbjudas är rådgivning.

Riksnorm boendekostnad 2019 olika kommuner

För Göteborg gäller det som står under Storgöteborg i 3§

Loader Laddar in …
EAD-logga Tar det för länge?

Ladda om Ladda om dokument
| Öppna Öppna i ny flik

Ladda ner…