För att du ska få erbjudanden så är det av största vikt att du optimerar din profil. Boplats har en sida där de beskriver mera om din profil

https://vimeo.com/album/4916309/video/249390983

 

Det viktiga är att om du söker tillsammans med någon annan att ni ‘slår ihop’ era profiler.

Att du också anger rätt gällande dina inkomster är av största vikt. Om ni är två att bägge gör det. Det som efterfrågas är inkomst före skatt. Så om du har bidrag av olika sätt så måste du vara noga med hur du fyller i. Som det står på boplats sida:

Beräknad årsinkomst före skatt

Inkomsten är en av de viktigaste uppgifterna som avgör vilken lägenhet du har möjlighet att få. Det är viktigt att du har koll på ekonomin innan du ansöker om en lägenhet. Konsumentverket har ett bra verktyg som kan hjälpa dig att göra en budget för ditt boende.

I dina registreringsuppgifter fyller du i beräknad sammanlagd årsinkomst före skatt (SEK). Du utgår ifrån den inkomst du har just nu och räknar om den till en motsvarande årsinkomst.

Så här räknar du ut din sammanlagda årsinkomst före skatt (SEK):

Du som har inkomst från arbete och andra skattepliktiga inkomster och ersättningar

Multiplicera din månadslön, före skatt, med 12 för att få fram din årsinkomst.

Du som har bidrag och ersättningar som inte är skattepliktiga

Multiplicera med 1,5 för att de skall kunna jämföras med skattepliktig inkomst. Multiplicera sedan detta med 12 för att få fram din årsinkomst.

Du som har både lön och bidrag

Räkna ut enligt ovan och lägg samman allt.

Du som har en medsökande

Om du har en medsökande skall du bara fylla i din egen inkomst i dina uppgifter. Systemet lägger ihop era inkomster automatiskt.

Pensionär

Glöm inte att lägga till ditt bostadsbidrag om du har detta!

 

    Arbetar     Studerar     Företagare och pensionär

Inkomst Lena har en månadslön på 22.000 före skatt. Bosse studerar och har maximalt studiemedel på 9.024 kr/månad under tio månader. Ebba är egenföretagare och tar ut 430.000 som inkomst av tjänst per år.

Hon har även inkomst av kapital på 24.000 per år före skatt.


Uträkning 22.000 x 12 = 264.000 kr 9.024 kr x 1,5 x 10 = 135.360 kr 430.000 + 24.000 = 454.000 kr

Extra inkomst Bosse jobbar extra och tjänar 4.000 kr i månaden före skatt.

Uträkning 4.000 kr x 12 = 48.000 kr

Medsökande Medsökande Ulf, har tjänstepension på 12.560 kronor i månaden före skatt.

Uträkning 12.560 x 12 = 150.720

Extra inkomst Ulf har även inkomst av aktier på 36.000 per år före skatt.

Uträkning 135.360  + 48.000 = 183.360 150.720 + 36.000 = 186.720

Summa 264.000 kr 183.360 kr  186.720 kr

Summa med medsökande, läggs ihop automatiskt 454.000 + 186.720 = 640.720 kr

Sammanlagd årsinkomst Lena: 264.000 kr Bosse: 183.360 kr Ebba: 454.000 kr
Ulf: 186.720 kr

Huvudsaklig inkomst

Här kan du se vilken typ av inkomst som är skattepliktig.


Skattepliktig Inte skattepliktig
Tjänst (lön) Etableringsersättning
Näringsverksamhet Försörjningsstöd
Kapital (ränta, utdelningar) Studiemedel
Pension
A-kassa
Aktivitetsersättning

Läs mer hos försäkringskassan

 

Förstås så är du registrerad på flera olika ställen / hyresvärdar, och du tänker på samma sätt på de olika ställena. Du bör vara sökande i flera kommuner, det gör att du får bostad snabbare. Viktiga att fråga dig: Är det viktigt för dig att hitta en bostad snarast? Sök då brett och i flera kommuner! Tänk på att många kommuner måste du uppdatera dig själv hos dem efter 3 månader. Oftast är det för att kötiden där är relativt kort.

Räkna att du minst behöver ha 3 X årshyran i årsinkomst på det du söker. Om du uppbär ekonomiskt bistånd så prata med din handläggare innan vad som är din högsta godtagbara hyresnivå. Sök inte lägenhet med dyrare hyra än vad du kommer klara av.

Har du skulder? 

Ta kontakt med Budget- och skuldrådgivningen i Göteborgs stad: 031-368 08 00 (mån-tors kl.09.00 – 12.00)
Öppen mottagning tisdagar 09.00–11.00 samt 13.00-15.30 på Ekelundsgatan 1.